Pārstāvniecību tikls

Galvenais birojs Latvijā
kā nokļūt
+(371) 671-42-123
office@alenmedpromotion.com
Pārstavniecība Baltkrievijas Republikā
kā nokļūt
+375 (17) 308-73-84
+375 (17) 308-73-88

AlenMed galvenais birojs atrodas Rīgā, Latvijā. Latvijas centrs koordinē pārstāvniecības darbību un visas mūsu piegādātāju produktu izplatīšanas darbības esošajos tirgos.

Atvērta pirmā AlenMed pārstāvniecība Minskā, Baltkrievijā. Šeit AlenMed izveidoja plašu izplatīšanas tīklu un pulcēja kvalificētus medicīnas pārstāvju darbiniekus.

Valstīs, kur ir koncentrēta zinātniskā un pētnieciskā darbība augsto tehnoloģiju farmācijas jomā, uzņēmuma pastāvīgie pārstāvji pārrauga un pēta inovatīvos virzienus farmācijas nozarē esošajiem un potenciālajiem AlenMed partneriem atbilstoši mērķa tirgu vajadzībām.