Licences un sertifikāti

AlenMed Promotion SIA ir Latvijas uzņēmums, kas darbojas ar reģistrācijas apliecību un kam ir visas nepieciešamās atļaujas un licences, ieskaitot:

Turklāt visiem uzņēmuma piegādātajiem un reklamētajiem produktiem ir reģistrācija saskaņā ar tās valsts tiesību aktu prasībām, kurā uzņēmums darbojas.