Loģistika un riski

Loģistika un riski

Mēs cenšamies būt tuvāk mūsu potenciālajiem klientiem ne tikai ģeogrāfiski, bet arī metožu, vērtību un pieeju līmenī. Atrodoties Latvijā, veidojot attiecības ar partneriem, finanšu un loģistikas modeļus, uzņēmums vadās pēc Latvijas likumdošanas un ES regulējumu.

Mūsu partneri sadarbības procesā ne tikai nesaskārās ar tehniskām grūtībām, bet arī saņem papildu garantijas, jo, strādājot ES, pastāv esošie finanšu un loģistikas riski apdrošināšanas polises un banku procedūras dažādiem maksājumu veidiem atbilst Eiropas standartiem.

Mums izdevās veidot biznesu tādā veidā, lai jūs, pārstāvot savas intereses jaunos tirgos, varētu sazināties ar biznesa partneriem valodā, kuru jūs saprotat un izmantot tādus pārvaldības rīku instrumentus, kuriem esiet pieraduši.

Logistics and risks

Partneru ērtībai un visu piegāžu drošībai mēs sadarbojamies ar lielākajiem loģistikas kompleksiem.

Izmantojot Eiropas banku sistēmu, mēs piedāvājam Jums efektīvus maksāšanas veidus, kas ļauj samazināt atsevišķu valstu kredītriskus.

Strādājot kopā ar mums, jums vienmēr būs aktuāla informācija par situāciju, preču atrašanās vietu, produktu pieejamību un atlikumiem uzņēmuma noliktavās. Biznesa modeļa vienkāršība, uzticamība un pārredzamība ar mums ir neapstrīdama konkurences priekšrocība un pamata pieeja AlenMed sadarbībai.